Όροι και Οδηγίες Χρήσης

1. Γενικά για την Ιστοσελίδα- εργαλεία Ιστοσελίδας

1.1. Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα www.kanarinokosmos.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»). H Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (στο εξής αναφερόμενο ως «Eshop») μέσω του οποίου οι πελάτες (φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και στο εξής αναφερόμενοι ως «πελάτες» συνολικά ή «εσείς») μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που προβάλλονται ηλεκτρονικά και διατίθενται προς πώληση (στο εξής «Προϊόντα). Tα Προϊόντα αυτά, η Εταιρεία τα προμηθεύεται έτοιμα από τρίτους κατασκευαστές – προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται στην εταιρεία με την επωνυμία Άγγελος Μαρουλάκος  η οποία εδρεύει Γεωργίου Καφαντάρη 9, Ν. Κόσμος, Αθήνα, τηλ: 211-1166549, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (εφεξής και για λόγους συντομίας «η Εταιρεία» ή «εμείς»)

1.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών Προϊόντων από το Eshop, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας ή διενέργεια αγοράς. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών από το Eshop συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Επιπροσθέτως, καλείστε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους και προϋποθέσεις καθώς αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς άλλη ενημέρωση σας πέρα από την τροποποίηση τους και την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων καλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή ή στο Eshop καθώς και από τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτής άλλως με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την αγορά προϊόντων μέσω του Eshop, η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.3. Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται  υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση Προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. 

1.4. Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως, η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

1.5. Επίσης, η Ιστοσελίδα σας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά για τη δυνατότητα σύνδεσης με την Ιστοσελίδα. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.

1.6. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει υποενότητες πληροφοριών, ήτοι σελίδα Κατηγορίας (κατηγορίες προϊόντων) και σελίδα προϊόντος (παρουσίαση προϊόντος). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενότητες αυτές είναι γενικού περιεχομένου και τίθενται αποκλειστικά για ενημέρωση του πελάτη/χρήστη. Για τις πληροφορίες αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν συγκεκριμένες ανάγκες εκάστου χρήστη. Παρομοίως, οι εικόνες προωθητικού υλικού στην κεντρική σελίδα εμφανίζονται τυχαία χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες εκάστου χρήστη ούτε συγκεκριμένου κατοικίδιου ζώου – Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να επικοινωνούν πάντοτε και να συμβουλεύονται τον κτηνίατρό τους για οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα σε σχέση με το κατοικίδιό τους Σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης φίλτρων αναζήτησης με επιλογή του αριθμού των αποτελεσμάτων ανά σελίδα. Στη σελίδα κατηγορίας υπάρχει η δυνατότητα quick view ενός προϊόντος εμφανίζοντας βασικές πληροφορίες ενός προϊόντος για γρήγορη αγορά, ενώ οι αναλυτικές πληροφορίες εκάστοτε προϊόντος παρουσιάζονται στην αντίστοιχη σελίδα του. H Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκύψει σε πελάτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη προαναφερόμενων πληροφοριών της Ιστοσελίδας.

1.7. Λογαριασμός μέλους / Λογαριασμός επισκέπτη

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο eshop μέσω του οποίου θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία σας, να βλέπετε το ιστορικό των παραγγελιών σας με δυνατότητα νέας παραγγελίας, καθώς και να αξιολογείτε προϊόντα. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις αξιολογήσεις των χρηστών έναντι άλλων χρηστών, οιουδήποτε καταναλωτή ή προμηθευτή ή κατασκευαστή ή οιουδήποτε τρίτου εν γένει. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προχωρήσετε σε αγορά με τη δημιουργία λογαριασμού επισκέπτη (Guest Checkout). Μόνον ο χρήστης που έχει συνδεθεί ως μέλος, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί λίστες επιθυμητών προϊόντων, τα οποία θα μπορεί να μεταφέρει στο καλάθι αγορών. Η Ιστοσελίδα μας παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη της τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου «wishlist», το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προϊόντα της αρεσκείας σας που δεν έχετε αγοράσει προς διευκόλυνση σας για τυχόν μελλοντικές αγορές ώστε να μην χρειαστεί να τα ξαναψάχνετε. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η προσθήκη προϊόντος στο wishlist δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το προϊόν αυτό και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της εταιρείας προς πώλησή αυτού στον πελάτη. Δυνητικά, υπάρχει περίπτωση να λάβετε από εμάς email, που θα περιέχει έναν μοναδικό για τον χρήστη κωδικό έκπτωσης για προϊόν ή προϊόντα που περιέχονται στην «wishlist» του για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η σύνδεση στην ιστοσελίδα όσον αφορά τα μέλη γίνεται με την εισαγωγή από το μέλος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και του μυστικού κωδικού που έχει δημιουργήσει για την είσοδό του.

Εναλλακτικά, σας δίνετε η δυνατότητα σύνδεσης στην Ιστοσελίδα μέσω τυχόν λογαριασμών σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google+), για τη χρήση των οποίων ισχύουν όσα αναφέρονται κατωτέρω υπό 10.6..

1.8.Blog. Η Εταιρεία μας σεβόμενη τον πελάτη της και χρήστη της Ιστοσελίδας της, ενδιαφέρεται για τον σχολιασμό των άρθρων που αναρτώνται από εμάς. Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σχολιάζετε τα αναρτώμενα άρθρα. Η Εταιρεία δεν ελέγχει, δεν επηρεάζει και δεν φέρει ευθύνη για τα αναρτώμενα από το χρήστη σχόλια. Εφόσον αναρτήσετε κάποιο σχόλιο φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με τα σχόλια που αναρτάτε και τη συμμόρφωση του περιεχομένου τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον έκαστος χρήστης λαμβάνει γνώση των σχολίων αυτών, αξιολογεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν και κάνει χρήση αυτών με αποκλειστική του ευθύνη καθώς η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των σχολίων των χρηστών ούτε για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκύψει σε χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας της λήψης υπόψη σχολίων από χρήστη που βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα είτε αυτοβούλως (εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της) είτε κατόπιν καταγγελίας έτερου χρήστη ή τρίτου προς την εταιρεία, να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ή τρίτος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει σχετική καταγγελία (επαρκώς αιτιολογημένη) προς την εταιρεία για περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο blog μπορεί να στείλει email στο [email protected] (Notice and Take Down Process)

1.9. Η Εταιρεία μας εμπορεύεται εν γένει προϊόντα για κατοικίδια (ενδεικτικά τροφές και αξεσουάρ για πτηνά, τρωκτικά, γάτες και σκύλους). Συγκεκριμένα, οι τροφές είναι είτε κυρίως τροφή, είτε συμπληρωματική (συμπληρώματα διατροφής, σνακ), είτε κλινική δίαιτα (ειδική για συγκεκριμένες παθήσεις). Τα αξεσουάρ είναι παιχνίδια, προϊόντα για βόλτα, εξοπλισμός κλουβιών πτηνών, προϊόντα υγιεινής (άμμος υγιεινής, σαμπουάν, πάνες κ.α.), προϊόντα για μετακίνηση (π.χ. κλουβάκια για γάτες και σκύλους), προϊόντα στέγασης (κλουβιά πτηνών, σκυλόσπιτα κ.α.), κρεβατάκια, μπολ κλπ. Η Εταιρεία μας σεβόμενη τη νομοθεσία, δεν εμπορεύεται στο eshop της κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπά προϊόντα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.

2. Περιγραφή συναλλαγών – Τρόπος λειτουργίας ιστοσελίδας

2.1. Μέσω του Eshop της Εταιρείας διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών. Το Eshop μας απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (B2C).

Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως

α) καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα·

β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του 

2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο Eshop της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη της Ιστοσελίδας (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές/εισαγωγείς των προϊόντων. Οποιαδήποτε περιληπτική αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων βασίζεται στην ως άνω αναλυτική περιγραφή των προϊόντων που περιλαμβάνεται στην συσκευασία τους χωρίς ουδεμία παρεμβολή ή εμπλοκή της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια των περιγραφών των προϊόντων που γίνονται από τρίτους ούτε και για την καταλληλότητα των Προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή. Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να επικοινωνούν πάντοτε και να συμβουλεύονται τον κτηνίατρό τους για οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα σε σχέση με το κατοικίδιό τους

2.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

3. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης τ&et